osteopathievanderwal

Klachtenregeling NRO

 
Uw osteopaat hoort het uiteraard graag als u tevreden bent. Helaas kan het ook voorkomen dat u
niet tevreden bent over de behandeling. Dan is het zowel voor uzelf als voor uw osteopaat goed om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen. Uiteraard kunt u uw klacht ook middels een brief kenbaar maken. Als dit niet leidt tot de gewenste uitkomt kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).
De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke derde, aangewezen door het NRO om u van gratis advies te dienen met betrekking tot de indiening van de klacht, hulp bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing van de klacht te komen. De klachtenfunctionaris ontvangt van de osteopaat de schriftelijke klacht, gaat na of de klacht voldoende duidelijk is omschreven en onderzoekt de mogelijkheden, om tot een voor u en de osteopaat bevredigende oplossing voor de klacht te komen. De klachtenfunctionaris kan ook door uzelf benaderd worden op het moment dat u aangeeft een klacht te willen indienen, maar hulp wenst bij het formuleren van deze klacht.

De klachtenfunctionaris geeft geen oordeel over de klacht maar zal zich inzetten om tot een oplossing van de klacht te komen. Dat kan betekenen dat de klachtenfunctionaris zal proberen om het gesprek met u en de osteopaat op gang te helpen en daarin te bemiddelen. Uw osteopaat moet binnen zes weken na het indienen van de klacht, schriftelijk aan u mededelen tot welk oordeel hij is gekomen en of er tot maatregelen is besloten. De klachtenfunctionaris ontvangt hiervan een afschrift. Is de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie osteopathie. Deze geschillencommissie osteopathie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies Consumenten te Den Haag en is een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie over de geschillencommissie osteopathie:
www.degeschillencommissie.nl