osteopathievanderwal

Huishoudelijk Reglement

 


U kunt telefonisch contact opnemen via 0651408142. Indien wij niet in staat zijn op te nemen, spreek dan duidelijk uw naam, telefoonnummer en bericht in. We bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.
 
Wanneer u onverwachts niet op de geplande afspraak kunt komen, dient u de afspraak ten minste 24 uur van te voren te annuleren. Indien dit niet gebeurt, zal de niet nagekomen afspraak voor 75% in rekening worden gebracht.
 
Bij de eerste afspraak dient u een geldig legitimatiebewijs mee te brengen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) én uw verzekeringsgegevens.
Wilt u de verwijspapieren meebrengen als een arts of specialist u heeft verwezen.
 
Bij binnenkomst dient u plaats te nemen in de wachtkamer, uw osteopaat haalt u op de afgesproken tijd op. Loop niet zomaar de behandelkamer binnen, hiermee stoort u de behandeling van een andere patiënt.
 
 
Schakel uw telefoon uit of zet deze tijdens de behandeling op ‘stil’, zodat de behandeling niet onnodig verstoord hoeft te worden.
 
In verband met uw en onze hygiëne, vragen we u bij elke behandeling een handdoek mee te brengen en te letten op uw persoonlijke verzorging.
 
 
Het kan voorkomen dat uw osteopaat het nodig acht om te overleggen met uw huisarts, specialist of bedrijfsarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft, meldt dit dan schriftelijk bij uw osteopaat.
 
Door de grote verscheidenheid aan zorgverzekeraars is het voor ons niet altijd mogelijk om te bepalen hoe u voor osteopathie bent verzekerd. Raadpleeg indien nodig uw zorgverzekeraar en vraag naar uw polisvoorwaarden
 
Indien u een klacht heeft over uw behandeling of osteopaat, bespreek dit dan eerst met de desbetreffende osteopaat. Als dit niet tot een goede oplossing leidt, kunt u terecht bij de daarvoor bestemde klachtencommissie. In de wachtkamer vindt u hierover een folder.
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel zoekgeraakte eigendommen.